درباره سپهر پلاست

صنايع پلاستيك سپهر شما سروران و همكاران عزيز را به بازديد از غرفه سپهرپلاست درهشتمين نمايشگاه بين المللي لبنيات، نوشيدني ها،چاي،قهوه و صنايع وابسته دعوت بعمل مي آوريم. با افتخار ميزبان حضور گرم بازديدكنندگان عزيز خواهيم بود 

وعده ديدار: محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران


*سالن 5 غرفه 5A01


*زمان بازديد: ٢٤ الي ٢٧ شهريور از ساعت ١٠ الي ١٨