درباره سپهر پلاست

دعوت به بازدید از بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندی 

صنايع پلاستيك سپهر شما سروران و همكاران عزيز را به بازديد از غرفه سپهرپلاست دربیست و چهارمین نمايشگاه چاپ و بسته بندی دعوت بعمل مي آوريم.

با افتخار ميزبان حضور گرم بازديدكنندگان عزيز خواهيم بود 

وعده ديدار: محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران


* سالن ٥ غرفه ۱۸

* زمان بازديد:۲۲ الي۲۵ آذر از ساعت۹ الي ۱۷