درباره سپهر پلاست

به طور کلی منابع موجود بر روی کره زمین به دو گروه تجزیه ­پذیر و تجزیه­ ناپذیر تقسیم می­شود 

همان طور که از نام دو گروه  فوق برمی ­آید تفاوت در امکان و یا عدم تجزیه ­پذیری آنها باعث به وجود آمدن این دسته بندی می گردد و مواد پلیمری جزو معدود موارد تجزیه ناپذیر می­باشد؛ و البته در مقابل آنها مواد زیست تخریپ پذیر می باشند که پس از گذشت مدت زمان مشخص قابل تجزیه در طبیعت می­ باشند. تولید صنعتی پلیمر در ساخت پلاستیک های زیست تخریپ پذیر شامل استخراج مستقیم پلیمرها ازتوده زیستی گیاه می باشد. پلیمرهایی که ازاین روش تولید می­شوند عمدتا شامل سلولوز، نشاسته، انواع پروتئین­ها، فیبرها و چربی های گیاهی می­باشند که به عنوان شالوده مواد پلیمری و محصولات طبیعی کاربرد دارند.