درباره سپهر پلاست

به همت معاونت علمی آستان قدس رضوی و با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،پارک علم و فناوری خراسان و شتابدهنده هاوش،رویداد چالش فناوری پلیمرهای زیست تخریب پذیر برگزار شد.در این رویداد فناورانه 62 شرکت دانش بنیان و واحد فناوری حضور داشتند که در نهایت 4 طرح به عنوان طرح های برگزیده توسط داوران انتخاب شدند و طرح سپهر پلاستیک موفق شد در این چالش از برگزیدگان باشد.